FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

Vi driver en sund forretning med klare mål

Til daglig arbejder Limunt på at bringe musikere og forbrugere sammen, ved at markedsføre og promovere den store danske talentmasse inden for musik. Limunt vil være første valg i Norden for live musik og samtidig skabe et bæredygtigt arbejdsliv for den enkelte musiker.

I Limunt er vi bevidste om, at vi befinder os i en branche, hvor der, både nu og fremadrettet, skal sættes øget fokus på ligestilling mellem kønnene. Derfor tilstræber vi altid en så alsidig gruppe af musikere som muligt.

Limunt arbejder målrettet med specielt tre af FN’s verdensmål; Ligestilling mellem kønnene, Målet om anstændige job og økonomisk vækst samt Klimaindsatsen. Selvom vi ikke er en stor, global virksomhed, har vi et ansvar for at bane vejen for en bæredygtig fremtid.

Limunt har som virksomhed siden 2022 deltaget i en række iværksætter-forløb i samarbejdet med Erhvervshus Hovedstaden, Tradecouncil, Udenrigsministeriet, Connect Danmark ang. internationaliseringsrådgivning, digitalisering, export, automatisering deriblandt forløbene SMV Digital, Next Step, Saas Masterclass, SMV eksport. Limunt er blevet brugt som business case forskellige steder i branchen (blandt andet på Københavns Universitet) som et eksempel på en start-up, som har en anderledes DNA en de fleste andre kulturelle startups. 

I Limunt prioriterer vi den lokale forankring og bestræber os på at benytte lokale talenter til at varetage de enkelte jobs. På den måde minimeres transporttiden, og mange spillejobs kan klares med offentlig transport eller ved samkørsel. Derudover er vi bevidste om vores elforbrug og tager kun teknisk udstyr med, som matcher eventet. Til enkelte, mindre jobs spiller vi endda helt akustisk.

Vi er opmærksomme på vores papirforbrug og har skrottet printeren på kontoret. Alle kontrakter sendes digitalt.

I et grænseland mellem kunstnerisk udfoldelse og opbygning af en bæredygtig forretning, kan vi sikre musikerne et anstændigt honorar. Vi har derfor også et tæt samarbejde med interesseorganisationer og fagforeninger.

book nu!