FN:s mål för hållbar utveckling

Vi driver en sund verksamhet med tydliga mål

Limunt arbetar dagligen för att föra samman musiker och konsumenter genom att marknadsföra och främja den stora danska talangpoolen inom musik. Limunt vill vara Nordens förstahandsval för livemusik och samtidigt skapa ett hållbart arbetsliv för den enskilde musikern.

På Limunt är vi medvetna om att vi befinner oss i en bransch där det både nu och i framtiden måste finnas ett ökat fokus på jämställdhet mellan könen. Därför strävar vi alltid efter att ha en så mångsidig grupp musiker som möjligt.

Limunt är engagerat i tre av FN:s mål för hållbar utveckling: jämställdhet, anständigt arbete, ekonomisk tillväxt och klimatåtgärder. Även om vi inte är en stor, global organisation har vi ett ansvar för att bana väg för en hållbar framtid.

Sedan 2022 har Limunt deltagit i ett antal entreprenörskurser i samarbete med Erhvervshus Hovedstaden, Tradecouncil, Utrikesministeriet, Connect Danmark avseende internationaliseringsrådgivning, digitalisering, export, automatisering, inklusive kurserna SME Digital, Next Step, Saas Masterclass, SME export. Limunt har använts som ett business case på olika platser i branschen (inklusive Köpenhamns universitet) som ett exempel på en start-up som har ett annat DNA än de flesta andra kulturella start-ups. 

På Limunt prioriterar vi lokal förankring och strävar efter att använda lokala talanger för att sköta de enskilda jobben. Detta minimerar restiden, och många spelningar kan göras med kollektivtrafik eller samåkning. Vi är också medvetna om vår elförbrukning och tar endast med oss teknisk utrustning som passar evenemanget. För vissa mindre jobb spelar vi till och med helt akustiskt.

Vi är medvetna om vår pappersförbrukning och har skrotat skrivaren på kontoret. Alla kontrakt skickas digitalt.

I gränslandet mellan konstnärliga uttryck och att bygga en hållbar verksamhet kan vi se till att musiker får en anständig ersättning. Därför har vi också ett nära samarbete med intresseorganisationer och fackföreningar.

Boka nu!