FNs mål for bærekraftig utvikling

Vi driver en sunn virksomhet med klare mål

Limunt jobber daglig med å bringe musikere og forbrukere sammen ved å markedsføre og promotere den store skandinaviske talentmassen innen musikk. Limunt ønsker å være Nordens førstevalg for livemusikk og samtidig skape et bærekraftig arbeidsliv for den enkelte musiker.

I Limunt erkjenner vi at vi befinner oss i en bransje der det både nå og i fremtiden er behov for økt fokus på likestilling. Derfor streber vi alltid etter å ha en så mangfoldig gruppe musikere som mulig.

Limunt har forpliktet seg til tre av FNs bærekraftsmål: likestilling, anstendig arbeid, økonomisk vekst og klimatiltak. Selv om vi ikke er en stor, global organisasjon, har vi et ansvar for å bane vei for en bærekraftig fremtid.

Siden 2022 har Limunt deltatt på en rekke gründerkurs i samarbeid med Erhvervshus Hovedstaden, Tradecouncil, Utenriksministeriet og Connect Danmark om internasjonaliseringsrådgivning, digitalisering, eksport og automatisering, blant annet kursene SME Digital, Next Step, Saas Masterclass og SME export. Limunt har blitt brukt som business case flere steder i bransjen (blant annet på Københavns Universitet) som et eksempel på en oppstartsbedrift som har et annet DNA enn de fleste andre kulturelle oppstartsbedrifter. 

Hos Limunt prioriterer vi lokal forankring og etterstreber å bruke lokale talenter til hvert oppdrag. Dette minimerer reisetiden, og mange spillejobber kan gjøres med offentlig transport eller samkjøring. Vi er også bevisste på strømforbruket vårt og tar bare med teknisk utstyr som passer til arrangementet. På enkelte mindre jobber spiller vi til og med helt akustisk.

Vi er bevisste på papirforbruket vårt og har skrotet skriveren på kontoret. Alle kontrakter sendes digitalt.

I grenselandet mellom kunstnerisk utfoldelse og oppbygging av en bærekraftig virksomhet kan vi sikre musikerne et anstendig vederlag. Derfor samarbeider vi også tett med interesseorganisasjoner og fagforeninger.

Bestill nå!